images

Hỗ trợ kỹ thuật

I. Hướng dẫn tra code màu trên xe ô tô:

*  Các vị trí gắn code trên xe:

1. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe Toyota

2. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe Suzuki

 

3. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe Mazda

* Mazda sản xuất tại Nhật Bản.

 

 

* Mazda sản xuất tại Châu Âu:


4. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe Nissan

 

5. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe Mitsubishi

 

6. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe Honda

7. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe Mercedes

 

 

8. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe BMW

9. Bộ tem và thông tin và mã màu hãng xe Ford

10. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe KIA

10. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe GM DAEWOO

12. Bộ tem thông tin và mã màu của hãng xe HYUNDAI