images

Giàn pha sơn vi tính Fillon cho hệ thống sơn Nexa

image-product
Tên: Giàn pha sơn vi tính Fillon cho hệ thống sơn Nexa
Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Hãng SX : Fillon

- Kết cấu khung giàn 1.5 -1.9 (1 bộ)

- Mô tơ điện (1 cái)

- Giá đỡ ( loại lon 2.5lít ) (1 cái)

- Giá đỡ ( loại lon 1lít ) (5 cái)

- Giá đỡ bề mặt ngoài (1 cái)

- Tay khuấy ( Loại lon 1 lít ) (52 cái)

- Tay khuấy ( Loại lon 2.5 lít ) (8 cái)

- Cân điện tử  : 0,01-7000g  (1 cái) 

- Phần mềm pha sơn vi tính  (1 bộ)

- Thước pha sơn (1 Cái)