images

Mã sản phẩm: P210-926/ Chất đóng rắn chậm khô dùng cho dầu bóng 926

image-product
Tên: Mã sản phẩm: P210-926/ Chất đóng rắn chậm khô dùng cho dầu bóng 926
Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Xuất xứ: Malaysia
Đóng gói: 0.5L
Hướng dẫn SD:
Cách sd: Là chất đóng rắn chậm khô cho dầu bóng P190-625, tỷ lệ pha 2:1