images

Mã sản phẩm: P210-922/Chất đánh rắn nhanh khô

image-product
Tên: Mã sản phẩm: P210-922/Chất đánh rắn nhanh khô
Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Xuất xứ: Malaysia
Đóng gói: 1L
Hướng dẫn SD:
Cách sd: Chất đóng rắn nhanh khô cho dầu bóng P190-625 tỷ lệ 2:1