images

5415005080 Nhám lưới chữ nhật 70x198 P80

image-product
Tên: 5415005080 Nhám lưới chữ nhật 70x198 P80
Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Các dòng sản phẩm

STT Mã Sản phẩm TÊN SẢN PHẨM/ ĐÓNG GÓI
1  5415005080  Nhám chữ nhật 70X198 P80 (50tờ/hộp)
2 5415005012  Nhám chữ nhật 70X198 P120 (50tờ/hộp)
3  5415005018    Nhám chữ nhật 70X198 P180 (50tờ/hộp)
4 5415005025 Nhám chữ nhật 70X198 P240 (50tờ/hộp)
5 5415005032 Nhám chữ nhật 70X198 P320 (50tờ/hộp)