images

Lông cừu 1 mặt 5M 875, 873

image-product
Tên: Lông cừu 1 mặt 5M 875, 873
Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Kích thước:

- Loại 1: 3inch

- Loại 2: 5inch