images

Phớt mút sóng 5M

image-product
Tên: Phớt mút sóng 5M
Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Kích thước:

- Loại 1: phớt mút 5M loại 3inch

- Loại 2: phớt mút 5M loại 5inch

- Loại 3: phớt mút 5M loại 7inch