images

P210-AH18261 Đóng rắn chậm khô ACS 2:1

image-product
Tên: P210-AH18261 Đóng rắn chậm khô ACS 2:1
Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Quy cách: Hộp 0.5 lít